Nástěnka

6.5.2021 – strojní čištění garáží

20.1.2021 – ukončení hlasování Per Rollam – vyplněný lístek zašlete nebo vhoďte do schránky SVJ

17.12.2020 – proběhne odečet vodoměrů v odpoledních hodinách

13.-14.7.2020 – proběhne výměna vodoměrů – Na Výrovně výměna VDM

18.05.2020 – od 10:00 – 14:00 proběhne čištění garáží