Nástěnka

Od 1.3.2016 jsme plně v rukou nového správce domu, společnosti BESTO CZ s.r.o.

14.4.2016 – schůze výboru

21.4.2016  –  strojové čištění garáží. Prosíme o zpřístupnění parkovacích stání, případně garážových kójí

3.5.2016 – prosíme obyvatele o kontrolu domovního telefonu a napsání funguje/nefunguje do vylepeného papíru na vstupních dveřích

17.5.2016 – vyúčtování služeb za rok 2015 bylo distribuováno, prosíme o kontrolu, případnou reklamaci a vyrovnání nedoplatku/přeplatku.

23.5. a 31.5.2016 od 18:00 do 18:30hod – proběhne přečipování vstupních čipů, prosíme obyvatele a majitele o účast, případně zaslání nebo vhození náhradních čipů v obálce se jménem do schránky SVJ. Klíč pro vstup zůstává beze změny.

27.7.2016 od 11:30 – proběhne revize a čištění klimatizační jednotky v UPS místnosti. Chod domu nebude v průběhu prací nijak dotčen.

5.10.2016 – proběhla výměna nefunkčních zvonkových tabel na objektu F

1.11.2016 – od 19:00hod proběhne shromáždění vlastníků za účasti notáře včetně schválení nových stanov, které lze stáhnout zde: stanovy-sv-na-vyrovne

20.4.2017 –  strojové čištění garáží. Prosíme o zpřístupnění parkovacích stání, případně garážových kójí

31.7.2017 – oprava a vylepšení společné antény

21.11.2017 – od 19:00hod proběhne shromáždění vlastníků

1.5.2018 – Změna výše záloh – prosíme o aktualizaci trvalých příkazů

20.5.2018 –  strojové čištění garáží. Prosíme o zpřístupnění parkovacích stání, případně garážových kójí

6.11.2018 – od 19:00hod proběhne shromáždění vlastníků